مثل هیچکس

...
نویسنده : - ساعت ۱٢:٠٧ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱٠ فروردین ۱۳۸٢
 
سرسپرده ام پیشاپیش
به نیرویی حاکم بر سرنوشتم.
و در پر کاهی نیز نمی آویزم.
پس مرا چیزی نیست ،
تا به حفظ آن بکوشم.
مرا اندیشه ای نیست،
پس می توانم ببینم.
مرا هراس از چیزی نیست،
پس می توانم خود را بیاد آرم.
جدا و در سبکبالی
پیشی می گیرم از عقاب
تا رسم به رهایی.