مثل هیچکس

غير از او هيچکس تنها نبود
نویسنده : - ساعت ۱٢:٤۸ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢٢ تیر ۱۳۸٢
 

آپديت؟

مسئلهء و دلمشغولی وبلاگرها؟

شايدم برای من فرار از سکوت...

ولی روزنامه نگاری فرق داره با اينکار و خوبی اين خونه اينکه هر موقع حرفی داری می نويسی و مجبور

نيستی مثل يک روزنامه نگار يا خبرنگار هر روز مطلبی داشته باشی و کم کم خاموش بشی و حرف حرف

 خودت نباشه و مثل حرفهای ديگه گم بشه...

بعضی از دوستانم مثل باربد عزيز مثل اينکه مسئلهء هستی و بودن و نبودن براشون حل شده است و

فقط مونده که بقيه رو اصلاح کنند ولی خوب نمی دونند که هر کسی برای خودش دنيايی داره دورتر از

 اينجا....

بهر حال تو اينجا يا هر جای ديگه که باشيم...با هم باشيم يا نه.. هممون جزء يک خانواده ايم و بهر حال

منکه از اين خونه و بچه های اين خونه احساس خوبی دارم و از همتون ممنونم.