مثل هیچکس

 
نویسنده : - ساعت ۸:٤٢ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱۸ مهر ۱۳۸٤
 

چکنویس!
مثل زندگی ماست
مثل زندگيِ، هیچکس نیست
سفید، زیبا ...... میاید ، رها میشود ، گاهی دست به دست ،
گاهی هم زیر پا میشکند
روزی میرسد هم که پر از نوشته های یادگار یا مجهول تمام میشود
آخرش چه شد پس؟
کجاست زندگی زیبای روزی که داشتیم
همین است
همه اش همین است
به قول پاکنویس ادیبی

تنها انتقامی که از دنیا میشود گرفت اینست که
شاد زندگی کنی