۷۰۰ هزار نفر فقط در تهران رای دادند

امروز سياسی:

اگه بر عکس من از سياست خوشتون مياد (کلتون هنوز بوی قرمه سبزی میده؟)

سری به اين سايت بزنيد:پيک ايران
تنها 700 هزار نفر در تهران راي داده‌اند

تاجرنيا گفت: در روستاها در حدود دوسوم واجدان شرايط در انتخابات ديروز شركت كرده‌اند اما اين رقم در شهرهاي كوچك بين 45 تا 50 درصد و در كلان‌شهرها بسيار پايين‌تر است؛ از جمله در تهران، حدود 25 درصد است.
رييس هيات مركزي نظارت بر انتخابات، اعلام كرد: تا به حال حدود يك سوم صندوق‌هاي راي در شهر تهران شمارش شده كه 200 هزار راي در آن‌ها بوده است، اما چون اين صندوق‌ها صندوق‌هاي كم‌راي بوده‌اند، پيش‌بيني مي‌شود كه آراي شهر تهران حدود 700 هزار نفر باشد.
به گزارش خبرنگار سياسي ايسنا، تاجرنيا در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در روستاها در حدود دوسوم واجدان شرايط در انتخابات ديروز شركت كرده‌اند اما اين رقم در شهرهاي كوچك بين 45 تا 50 درصد و در كلان‌شهرها بسيار پايين‌تر است؛ از جمله در تهران، حدود 25 درصد است.
تاجرنيا اعلام كرد: تقريبا با توجه به اين‌كه ميزان مشاركت مردم، به‌ويژه در شهرهاي بزرگ، كم بوده و جناح موسوم به راست، راي ثابتي دارد، تا به حال فهرست‌هاي آنان از جمله آبادگران در تهران و آفتاب در اصفهان، جلوتر هستند.
وي موارد تخلف را عموما ارايه‌ي فهرست‌ها در روز اخذ راي در بعضي از مكان‌ها از جمله در نماز جمعه اعلام كرد و شايعه‌ي توقف يكي از شعب اخذ راي را رد كرد.
وي نگراني مقام معظم رهبري را ناظر به برخي از گزارش‌ها دانست.
تاجرنيا افزود: اگر گزارشي از تخلف دريافت كنيم، قانون روال را مشخص كرده، تاييد و رد صلاحيت‌ها برعهده‌ي هيات‌هاي اجرايي بوده است و هيات‌هاي نظارت كار نظارت را به عهده داشته‌اند.
وي افزود: هيات‌هاي نظارت سعي كرده‌اند تاييد صلاحيت‌ها مطابق شرايط قانوني باشد و اگر تخلفي صورت گرفته باشد از سوي مراجع قانوني پي‌گيري مي‌شود.

/ 0 نظر / 10 بازدید