اين چند روزه دنبال کارهای دانشگاهم و دارم الانم از سايت دانشگاه بعد از اينهمه از اين دالون

به اون دالون فرستادنم با اين اعصاب آروم ديگه نمی دونم ............ خودتون بهتر می دونين

اينم عکس امروزم

image-display?photo_id=1358192&size=sm

Photographer : Simone Maria Navarra
Caption : The Ring - 2
Exposure Location City : Rome
Country : Italy

/ 0 نظر / 6 بازدید