هر روز با حافظ هر روز با عشق

 • گر من از باغ تو یک میوه بچینم چه شود
 • پیش پایی  بچراغ تو  ببینم  چه شود
 • یارب  اندر  کنف  سایه آن  سرو  بلند
 • گر من سوخته یک دم بنشینم جه شود
 • آخر ای   خاتم  جمشیدِ  سلیمان  آثار
 • گر فتد عکس تو بر لعل نگینم چه شود
 • زاهدِ شهر چو مِهر مَلک و شحنه گزید
 • من اگر  مهر نگاری بگزینم   چه شود
 • صرف شد عمر گرانمایه بمعشوقه و می
 • تا از آنم چه به پیش آید ازاینم چه شود
 • عقلم از خانه بدر رفت و اگر مِی اینست
 • دیدم از پیش که در خانه دینم چه شود
 • من که  در کوی بتان  منزل و مأوی دارم
 • گر دهی  جای به فردوس برینم  چه شود
 • خواجه دانست که من عاشقم و هیچ نگفت
 • حافظ   ار   نیز   بداند   که چنینم   چه شود

/ 0 نظر / 34 بازدید