امروز با حافظ

 

کنار آب و پای بید و طبعِ شعر و یاری خوش  

                                           معاشر دلبری شیرین و ساقی  گلعذاری خوش

الا ای طایرِ دولت که قدر وقت میدانی

                                          گوارا بادت این عشرت  که داری روزگاری خوش

عروسِ طبع را زیور ز فکرِ بکر می بندم

                                          بُود کز نقش ایّامم  بدست افتد   نگاری خوش

شب صحبت غنیمت دان و دادِ خوشدلی بستان

                                          که مهتابی دلفروز است و طَرْفِ لاله زاری خوش

میی در کاسهء چشم است  ساقی را بنامیزد

                                          که مستی میکند با عقل و می آرد خُماری خوش

هر آنکس را که بر خاطر زعشق دلبری باریست

                                          سپندی گو بر آتش نِه که داری کار و باری خوش

 

                             بغفلت  عمر  شد حافظ  بیا  با  ما  بمیخانه

                            که شنگولانِ سرمستت بیاموزند کاری خوش

/ 0 نظر / 14 بازدید