همیشه

خیلی کم
با نهایت عشق
با همه وجود
بدون ذره ای غرور
بدون لحظه ای تردید
با تمام روحی که تازه دمیده شده بود
میشد زودتر یا حتی دیرتر
ولی هر چیزی زمانی دارد
اما................................
اما برای همیشه
برای هر نفس
برای هر قطره اشک
برای حتی هر لبخند تلخ
فقط عشق
فقط ما
زندگی میکنم اما........
زندگی میکنم چون میدانم که خوشبختی

/ 1 نظر / 22 بازدید
گلعذار

سلام . بسيار زيبا می نويسيد . خوشبختم . شاد باشيد