سلا م
روزهای نو ،سلام
اشکهایم را به تو می دهم که شاید اگر می شد قلبمان و یا دلهایمان را نیز می گفتی: نوروز
می گفتی زندگی دوباره ،سلام
اما من هنوز با همان دل ،همان اشکها و نگاههای شما می خوابم
شاید این نیز با گذشتهء ما نو شده باشد و ما خود هنوز نمی دانیم که سبز شده ایم در سالی نو

فال این روز
هشتم فرورديني؟
متولد اين روز:
سخاوتمند است و به موسسات خيريه کمک مي کند.
مشکلاتي در زندگي داخلي و خارجي دارد.بايستي همسرش را به دقت انتخاب کند و به فکر آينده باشد،زيرا با اعتمادي که به ديگران دارد ممکن است دچار زيان شود.
تغييرات فراواني در شغلش پيش مي آيد.
کمتر احساسات خود را بروز مي دهد و آدمي سرد به نظر مي رسد.نيروي اراده اش چشمگير است و حتماً نقشه هايش را به ثمر خواهد رساند.
از نظر اقتصادي:به طور کلي وضع مالي خوبي دارند،ممکن است ثروتمند نشوند ولي تا اندازه اي که احساس رضايت کنند به دست خواهند آورد.
ظاهراًدر نظر ديگران ثروتمند جلوه مي کنند.افراط کارند و بايد از وسوسه قمار بپرهيزند.
از نظر حرفه:اشکال اين افراد اينست که در يک شغل باقي نمي مانند.ولي تبليغات ،روزنامه و سينما و تاتر و نمايش کار مناسبي براي آنان است.
در تزيينات داخلي هم مي توانند هنر خود را نشان دهند.در مديريت شرکت يا موسسه نيز موفق هستند،جراح،جواهر فروش و محقق خوبي هم مي توانند باشند.
روزهاي مبارک:دوشنبه،پنجشنبه،جمعه
رنگهاي مبارک:ياقوت قرمز،زمرد و ياقوت زرد
سنگهاي مبارک:انواع زرد،طلايي و ارغواني
سالهاي مهم زندگي:،10،19،28،37،46،55،64،73،1
خصوصيات :احترام،شخصيت،وقار،حساسيت،توصيه گري،نيروي ابتکار،الهام بخشي،اقتدار
نقاط ضعف:لجاجت،سلطه گري،گستاخي،انعطاف ناپذير بودن،کندي،کناره گيري
انتخاب همسر:همسرش را بايستي از بين کساني که تحت تاثير يکي از سيارات مشتري،عطارد ،نپتون و يا مريخ هستند برگزيند.


image-display?photo_id=104968&size=sm

/ 0 نظر / 6 بازدید