روز جديد

امروز روز جديدی بود

بعد يک سری اتفاقات که دارم هنوز پشت سر می زارم خوبه شما هم بدونيد بعد از

اينهمه وقت تازه فهميدم آدم شانس زندگيشو خودش می تونه عوض بکنه.

شايد خيلی مسخره به نظر برسه ولی يه سکه دارم که هر روز بيدار ميشم ميندازم

تا روزمو ببينم چه جوري ولی خوب .....(بقیه اش دیگه به اختیار خواننده ! مایهْ خجالته)9.gif

,live it for tomorrow but i'm felan live for today3.gif

/ 0 نظر / 11 بازدید