خوابیدی رو بال موجها کاش میشد بودم کنارت


دنبالت دارم میگردم  اما نیست از تو نشونی
روزگار مارو جدا کرد  یه غروب توی جوونی
دل من هواتو کرده کاش میشد تو رو ببینم
کاش بشه تو خواب دوباره دست سردتو بگیرم

اما من واسهء تو میمردم
خدا بهتر از همه ما اینو میدونه

1603i48.jpg?uniq=-gook4e
پس خداحافظ تا لحظه دیدار

 
/ 0 نظر / 200 بازدید